Missie : Met aandacht samen op zoek
naar hoe jij jouw leven beter, makkelijker en plezieriger kunt maken.


Visie : Alles wat we nodig hebben zit al in ons. In ons DNA, in onze cellen zit een van generatie op generatie overgedragen oeroude (ATiA) intelligentie.

De mens bestaat uit het lichamelijke, mentale en geestelijke. Op het moment dat er ergens in deze samenwerking een disbalans is zal de mens ziek worden.

Door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je je voelt, door hier bewust en met aandacht tijd voor te nemen, en te ervaren naar wat (nog) wel kan of naar wat beter kan, of makkelijker. Kom je weer in contact met die oeroude intelligentie en leren hoe je hier zo goed mogelijk naar kan leven.