Disclaimer ATiA beter door bewegen

ATiA beter door bewegen stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid: Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. ATiA beter door bewegen behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. ATiA beter door bewegen sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: - het gebruik van deze website; - het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht: Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van ATiA beter door bewegen. 

Teksten en afbeeldingen zijn door ons op deze site gezet ter completering van artikelen, omschrijvingen of dienen ter verfraaiing. Als u van mening bent dat u de rechtmatige eigenaar bent van deze teksten of afbeeldingen verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken, waarna wij passende maatregelen kunnen nemen.

Externe links: Deze site bevat links naar externe websites. ATiA beter door bewegen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden: ATiA beter door bewegen stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via Angelique@beterdoorbewegen.nl Daarvoor bij voorbaat hartelijke dank!